NERATOVICKÝ POHÁR VE SPRINTÉRSKÉM VÍCEBOJI

NERATOVICKÝ POHÁR VE SPRINTÉRSKÉM VÍCEBOJI

Plavecký oddíl NERATOVICKÝ PLAVECKÝ KLUB pořádá s pomocí  města Neratovice a firmy Řádová

NERATOVICKÝ POHÁR VE SPRINTÉRSKÉM VÍCEBOJI   

XII. ročník  -  MEMORIÁL KARLA ŘÁDY

Pořadatel: oddíl plavání - NERATOVICKÝ PLAVECKÝ KLUB
Datum: sobota 19.1.2013
Místo konání: krytý plavecký bazén Neratovice
rozplavání 8:00 – 8:40 a 12:45 – 13:20
začátek závodu 8:45 a 13:30
Přihlášky: E- mailem - na přihlášce pro počítačové zpracování vydané ČSPS : vesely.plavani@email.cz do 9.ledna 2013
Sestavení startovní listiny: do 12. 1. 2013
Způsob kvalifikace: nejlepší výkon zaplavaný na závodech v roce 2012
Informace: Ing. Veselý František tel.: 315/682725(zam.), mob.:777 188 769
Ing. Martin Franek mob.777323099
email:vesely.plavani@email.cz
Hospodářské podmínky: Oddíly startují na vlastní náklady. Startovné je ve výši 50,- Kč za každý přijatý start, neodhlášený do 18. 1. 2013 do 14:00 hod bude uhrazeno při prezentaci.
Prezentace: Sobota 19.1.2013 od 7:45 - 8:15
Systém soutěže:

1. Závody jsou soutěží jednotlivců. Plave se v rozplavbách přímo na čas bez rozdílu kategorií dle přihlášených časů. Zařazení do kategorií bude provedeno při sestavování výsledkové listiny. Hlavním závodem je sprintérský víceboj, který se plave jako XI..ročník Memoriálu Karla Řády, kam se pro všechny kategorie započítává součet časů na 50 m znak, 50 m vzp, 50 m prsa, 50 m motýl, vyjma kategorie E,F, kde bude přijato vždy minimálně 10 plavců a kde bude vyhodnocen součet časů na 50m znak,50m prsa a 50m vol. způsob

2. Předpis: Závodí se dle pravidel plavání I a II a ustanovení tohoto rozpisu.

3. Startují: Podmínkou účasti je přihláška na všechny 50-ti metrové tratě u kat. A,B,C,D a přihl na 50m Z, 50mvzp. a 50mP u kat. E,F. . Na základě součtu časů 50-ti m tratí bude rozhodnuto o přijetí závodníka do závodu. U všech závodníků odpovídá za zdravotní stav vedoucí družstva starší 18 let, který rovněž předloží při prezentaci platný registrační průkaz závodníka.

4. Bazén: krytý 25-ti m 6-ti dráhový - dráhy odděleny plováky, obrátky hladké, časomíra OMEGA

Věkové kategorie:

A - muži roč. 1998 a starší
B - ženy roč. 1998 a starší
C - žáci roč. 1999 - 2002
D - žačky roč. 1998 - 2002
E – žáci roč. 2003 a ml.
F – žačky roč. 2003 a ml.

Pořadí disciplín: Sobota 19.1.2013
rozplavání 8:00 - 8:40
dopoledne začátek závodů v 8:45
 
1 100 m OPZ Cena firmy Řádová muži kat. A asi 6 rozplaveb
2 100 m OPZ Cena firmy Řádová ženy kat. B asi 6 rozplaveb
3 50 m vzp   muži (kat. A, C,E) asi 15 rozplaveb
4 50 m vzp   ženy (kat. B, D,F) asi 15 rozplaveb
5 50 m prsa   muži (kat. A, C,E) asi 15 rozplaveb
6 50 m prsa   ženy (kat. B, D,F) asi 15 rozplaveb
7 50 m motýl   muži (kat. A, C) asi 13 rozplaveb
8 50 m motýl   ženy (kat. B, D) asi 13 rozplaveb
  odpoledne – rozplavání 12:45 - 13:20
začátek odpoledních závodů 13:30
 
9 50 m znak Cena firmy Řádová muži (kat. A, C,E) asi 15 rozplaveb
10 50 m znak Cena firmy Řádová ženy (kat. B, D,F) asi 15 rozplaveb
11 100 m motýl   muži (kat. A, C) asi 4 rozplavby
12 100 m motýl   ženy (kat. B, D) asi 4 rozplavby
13 100 m prsa Cena města Neratovice muži (kat. A, C,E) asi 9 rozplaveb
14 100 m prsa Cena města Neratovice ženy (kat. B, D,F) asi 9 rozplaveb
15 100 m vzp   muži (kat. A, C,E) asi 10 rozplaveb
16 100 m vzp   ženy (kat. B, D,F) asi 10 rozplaveb
17 100m znak   muži (kat. A, C,E) asi 6 rozplaveb
18 100m znak   ženy (kat. B, D,F) asi 6 rozplaveb
Ceny: v každém závodě na 100m obdrží první 3 závodníci kat.roč. 1998 a starší a kat. 1999 a ml. diplom nebo drobnou cenu.. Na 100m tratích vypsaných i pro žáky, bude přijato min. 10 žáků.V hlavní soutěži, sprintérském víceboji, obdrží v kategorii A, B, C, D ,E, F vždy 5 nejlepších závodníků (dle součtu časů) pohár nebo věcnou cenu
Zvláštní ustanovení: pořadatel si vyhrazuje omezit celkový počet účastníků na cca 180 závodníků s ohledem na kapacitu bazénu. Do každé kategorie si pořádající oddíl vyhrazuje právo na zařazení 4 závodníků z mělnického okresu ( bez ohledu na přihlašovaný čas).
Konec závodů: Předpokládaný konec závodů v 17:30 hod.
Info: 1. Vstup na bazén bude umožněn od 7:45
2. Zámky od šaten převezme proti podpisu vedoucí každého oddílu.
3. Doprovod prosím omezte( na 10závodníků -2vedoucí, na 20závodníků -3vedoucí, na 30závodníků- 4 vedoucí.)
3. Vstup na bazén bude povolen pouze v pantoflích a ve sportovním oblečení (platí i pro doprovod) !!!!!
4. Výsledky budou rozeslány dle platného rozdělovníku.
ředitel závodu:

za plavecký oddíl Neratovický plavecký klub
Ing. Franek Martin
Ing. Veselý František v.r.

 

17.10.2016
13. 10. 2016 - Neratovice
17.10.2016
9-10. 10. 2016 - Nový Jičín
17.10.2016
1. 10. 2016 - Kolín
17.10.2016
24. 9. 2016 - Neratovice
21.6.2016
výsledky v v detailu článku